CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG nămC  NGÀY 09 THÁNG 12 NǍM 2018