Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Chúa Nhật 12 Thường niên - Năm B)